Tazminat Talep Dilekçesi - Müdahale Talebi ve Tazminat Talebi Dilekçesi

Tazminat Talebi için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Davaya Katılma Dilekçesi,Davaya Katılma Dilekçe Örneği

Müsdahil Olarak Davaya Katılma için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Duruşma Talepli Temyiz Dilekçesi,Duruşma Talepli Temyiz Dilekçe Örneği

Duruşma Talepli Temyiz için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Süre Tutum Dilekçesi,Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre Tutum için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tahkikatın Genişletilmesi Talebi Dilekçesi Örneği

Tahkikatın Genişletilmesi için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tahliye Talebi Dilekçesi,Tahliye Talebi Dilekçesi Örneği

Tahliye Talebi için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Ağır Ceza Temyiz Dilekçesi,Ağır Ceza Temyiz Dilekçesi Örneği

Ağır Ceza Temyiz dilekçesi için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Kararın Kesinleşmesi için Dilekçe Örneği

Kararın Kesinleşmesi için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Temyizden Vazgeçme,Temyizden Vazgeçme Dilekçesi

Temyizden Vazgeçme için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Temyize Cevap Dilekçesi,Temyize Cevap Dilekçesi Örneği

Temyize Cevap için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Görevsizlik Kararı Verilmesi için Dilekçe Örneği

Görevsizlik Kararı Verilmesi için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Bilirkişi Raporuna İtiraz,Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna itiraz için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Yargılanmanın Yenilenmesi için Dilekçe Örneği - Yargılanmanın Yenilenmesi

Yargılanmanın Yenilenmesi için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tutukluluğun Devamına İtiraz,Tutukluluğun Devamına İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğun Devamına İtiraz dilekçesi için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi,Yakalama Kararına İtiraz

Yakalama Kararına İtiraz için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi,Tutukluluğa İtiraz Dilekçe Örneği

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi için aşağıdaki şablona uygun bir dilekçe vermelisiniz.

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Belediye İdari Para Cezasına İtiraz,Belediye İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Belediye İdari Para Cezasına İtiraz için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi,Şikayetten Vazgeçme Dilekçe Örneği

Şikayetten Vazgeçmek için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Temyizden Feragat Dilekçesi,Temyizden Feragat Dilekçe Örneği

Temyizden Feragat için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma - Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suç duyurusu için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Görevsizlik Kararına İtiraz,Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

İdari Para Cezası Kararı,İdari Para Cezası Kararına İtiraz Dilekçesi

İdari Para Cezası Kararına itiraz için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

İdari Para Cezasına İtiraz,İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdari Para Cezasına İtiraz için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz.  
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

İdari Para Cezasına İtirazın Red Kararına İtiraz için Dilekçe Örneği

Aldığınız İdari Para Cezasına verdiğiniz itiraz dilekçesinin red kararına itiraz etmek için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz.
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Orman İşletme Şef. Tarafından Verilen Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Orman İşletme Şefliği Tarafından Verilen Para Cezasına İtiraz için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 


(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Red Kararına Temyiz Dilekçesi,Red Kararına Temyiz Dilekçe Örneği

Red Kararına Temyiz için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 


(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tekzip Yazısının Yayınlanmamasıyla Mahkemeye Başvurma Dilekçesi

Tekzip Yazısının Yayınlanmamasıyla Mahkemeye Başvurmak için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tekzip Dilekçesi,Tekzip Yazısının Yayınlanması İstemi için Dilekçe Örneği

Tekzip Yazısının Yayınlanması İstemi  için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Temyiz Dilekçesi,Temyiz Dilekçesi Örneği,Temyiz Dilekçe Örneği

Temyiz Dilekçesi için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz. 


(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tensiple Tahliye,Tensiple Tahliye Dilekçesi,Tensiple Tahliye Talep Etme

Tensiple Tahliye Talep Etmek için için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz.
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi,Tutuklama Kararına İtiraz - Dava Dilekçeleri

Tutuklama Kararına İtiraz için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz.

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Yakalama Kararına İtiraz,Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi

Yakalama Kararına İtiraz için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz.
(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Hakaret Suçunda Temyiz,Hakaret Suçunda Temyize Cevap Dilekçesi

Hakaret Suçunda Temyize Cevap için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz.

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tanık Dinletme Dilekçesi,Tanık Dinletme Dilekçe Örneği

Tanık Dinletme istemi için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz.

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Hakaret Suçlamasına Karşı Savunma Dilekçesi

Hakaret Suçu'na karşılık bir savunma için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz.

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Trafik Cezasının İptali için Dilekçe Örneği | Trafik Cezasını İptal Ettirmek

Kesilmiş bir Trafik para cezasını iptal ettirmek için aşağıdaki şablonuna uygun bir dilekçe vermelisiniz.

(Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Şikayet Dilekçesi Örneği

Şikayet Dilekçesi aşağıdaki gibi yazılmalıdır ; 


TRABZON … KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN :

VEKİLİ :
ŞİKAYET EDİLEN :
KONU : Abonelik Sözleşmesinin feshi talebi

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … firması ile televizyon yayını hakkında abonelik sözleşmesi yapmıştır.
2-) Müvekkilim bir süre sonra yayınlarda kalitenin düşmesi şikayeti nedeniyle yayıncı firmayı uyarmış olmasına rağmen yayınlarda bir iyileştirme yapılmamıştır. Bunun üzerine müvekkilim sözleşmeye son verdiğine dair … Noterliği …/…/… ve …/… yevmiye nolu ihtarı yayıncı firmaya göndermiştir. Yayıncı firma 7 günlük sürede sözleşmeyi feshetmediği gibi müvekkilimin … Bankası’ndaki hesabından …TL. kesinti yapmıştır.
3-) Bu nedenle, sözleşmenin iptali için işbu talepte bulunulması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4077 S. K. m. 11/A, 22 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Fatura, fiş, firma ile yapılan yazışmalar ve şikayetler ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihinde yapılan abonelik sözleşmesinin iptalini, ..TL.’lik kesintinin müvekkilime iadesini, saygıyla arz ve talep ederim.


 …/…/…
Şikayetçi Vekili
Av.

Çekin Kaybı veya Çalınması Nedeniyle İptal Davası Dilekçe Örneği

Çekinizin çalınması veya kaybedilmesi nedeniyle iptal davası için dilekçe örneğiTRABZON ....  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE


DAVACI :…..
D. KONUSU :……
D. DEĞERİ :……
AÇIKLAMALAR :


Müşterisi bulunduğum Trabzon Yapı Kredi Bankası A.Ş. ‘ndan aldığım çek koçanım vardır. Trabzon Yapı Kredi Bankası çek karnesinin ……….. seri nolu çekini kaybetmiş bulunmaktayım . Bu çekimde bedel kısmında …………….. YTL yazmaktadır ve hamiline düzenlenmiştir. Ancak bu çeki yaptığım ticari bir işin karşılığı olarak kimseye vermedim. Bu çekimin tanımadığım kişiler tarafından piyasaya sunulması ihtimali vardır. Bu sebeple çek iptal davası açma zorunluluğum doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : TTK ve ilgili mevzuat.


SONUÇ VE İSTEK :Yukarda açıklanan nedenlerle, öncelikle söz konusu çekin dava sonuna kadar ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı Trabzon Yapı Kredi Bankası Şubenize müzekkere yazılmasını , Trabzon  Yapıkredi Bankası Merkez Şubesine ait olan …………….. nolu ve ……………. YTL çekin İPTALİNE karar verilmesini saygıyla talep ederim .


DAVACI

Çek Koçanın Kaybı Nedeniyle Çeklere Ödeme Yasağı Koydurma Dilekçesi

Çek koçanının kaybı nedeniyle çeklere ödeme yasağı konulması istemi için Dilekçe örneği :

İSTANBUL … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE


DAVACI :
VEKİLİ :


KONU : Kayıp çeklere ödeme yasağı konulması talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilimiz ……. bankasının ……. şubesinden ……. nolu hesabı ile sahibi olduğu çek koçanını kaybetmiştir.
2-) Kaybolan çek koçanında hiç kullanılmamış 5 adet çek yaprağı bulunmaktadır. İşbu çek yapraklarına ait seri numaraları …., …, …, şeklindedir.
3-) Bu çek sayfalarının kötüniyetli üçüncü şahısların eline geçmesi ve doldurularak kullanılması müvekkilimizin mağduriyetine neden olacaktır. Bu nedenlerle çeklerin ibrazında bankaca ödenmemesi için ivedi olarak tedbir kararı talep etmekteyiz.


YASAL NEDENLER : HUMK, TTK. ve ilgili hukuki mevzuat
YASAL DELİLLER : Banka Kayıtları, Her türlü Yasal Kanıtlar
NETİCE-İ TAPEP : Yukarıda açıklanan nedenler ile, müvekkilimizin ileride zor durumda kalmaması için yukarıda seri numaraları verilmiş bulunan çek yaprakları ile ilgili olarak bankaca ödeme yapılmaması için tedbir kararı verilerek, durumun bankaya acil olarak bildirilmesini vekaleten talep ederiz.


 …/…/…
Davacı Vekili
Av. Şebnem

Veraset İlamı Dilekçe Örneği,Veraset İlamı Dilekçesi,Veraset İlamı

Veraset ilamı için dilekçe örneği


İSTANBUL ... SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE


DAVACI :
DAVALI :
DAVA : Veraset ilamı.
AÇIKLAMA :


1- Müvekkilimin babası …../…../…… tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak müvekkilin annesi (murisin eşi) …………………….., çocukları olarak kardeşi ……………..ve müvekkilim …………….. kalmışlardır.
2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları bulunmamaktadır.
3- Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan muris …………………………in mirasçılarını gösterir Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.


SONUÇ : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris ………………nın mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ……………..


Davacı Vekili
Av. Mahmut


NÜFUS BİLGİLERİ :
İli :
İlçesi :
Mahallesi :
Cilt :