Çekin Kaybı veya Çalınması Nedeniyle İptal Davası Dilekçe Örneği

Çekinizin çalınması veya kaybedilmesi nedeniyle iptal davası için dilekçe örneğiTRABZON ....  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE


DAVACI :…..
D. KONUSU :……
D. DEĞERİ :……
AÇIKLAMALAR :


Müşterisi bulunduğum Trabzon Yapı Kredi Bankası A.Ş. ‘ndan aldığım çek koçanım vardır. Trabzon Yapı Kredi Bankası çek karnesinin ……….. seri nolu çekini kaybetmiş bulunmaktayım . Bu çekimde bedel kısmında …………….. YTL yazmaktadır ve hamiline düzenlenmiştir. Ancak bu çeki yaptığım ticari bir işin karşılığı olarak kimseye vermedim. Bu çekimin tanımadığım kişiler tarafından piyasaya sunulması ihtimali vardır. Bu sebeple çek iptal davası açma zorunluluğum doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : TTK ve ilgili mevzuat.


SONUÇ VE İSTEK :Yukarda açıklanan nedenlerle, öncelikle söz konusu çekin dava sonuna kadar ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı Trabzon Yapı Kredi Bankası Şubenize müzekkere yazılmasını , Trabzon  Yapıkredi Bankası Merkez Şubesine ait olan …………….. nolu ve ……………. YTL çekin İPTALİNE karar verilmesini saygıyla talep ederim .


DAVACI